WhatsApp
Telefon

Araç Kiralama Şartnamesi

Araç Kiralama Şartnamesi

ARAÇ KİRALAMA ŞARTNAMESİ 

RENT A CAR ŞARTLARI 

Bir taraftan bu şartnamenin 1.sayfasında  tanımalanan aracı kira ücreti karşılığında kullanmak üzere teslim alan KİRACI ile ,diğer taraftan söz konusu aracı KİRALAYAN,araç kiralaması ile ilgil olarak aşağıda açıklanan koşullarda anlaşmaya varılmıştır .

1.KİRA DÖNEMİ-KİRA SÜRESİ VE ARAÇ TESLİMİ ;Araç ,KİRALAYAN tarafından KİRACI'ya tüm lastikleri araca ait belgeleri aksesuar ve teçhizatı ile birlikte periyodik bakımları yapılmış olarak teslim edilmiştir. KİRACI,söz konusu aracı hem mekanik hemde kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını araçta hiçbir hasar yada kaza izi bulunmadığıı kabul eder. NOT; araç etrafının fotoğrafı ve videosu çekilir görünen cizik veya ezikler tespit edilip sözleşme nüshasına geçirilir (bu kira şartnamesinin 1.sayfasında belirtilen varsa bunlar hariç)Söz konusu araç teslim edildiği tarihten itibaren şartnamenin 1.sayfasında belirtilen süre boyunca kesintisiz olarak ve değiştirmeden kirada tutulacaktır.

2.ARACIN KULLANIMI;Araç sözleşenin 1.sayfasında kimlik bilgileri belirtilen en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı tarafından kullanılacaktır.Ek sürücü için aynı koşullar geçerli olup şartnamenin 1.sayfasında adı ve ehliyeti yazılmış olmalı ve bu şartnameyi tüm koşullarıyla kabul ederek  KİRACI, olarak imzalamalıdır .Sürücünün ve ek sürücünün en az 23 yaşında olması gerekir. KİRACI, kiralanan aracı şartnamenin 1.sayfasında yer alan ek sürücünün'de bu şartnamenin tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür.

3.KİRACI, herhangibir şekilde meydana gelen kaza,hasar,hırsızlık,kayıp durumunda aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri erine getirecektir.Ayrıca en kısa sürede KİRALAYAN'a bilgi verecektir.

a.)Aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza,hasar,hırsızlık,kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınması .

b.)İmkan bulunması halinde araç ve / veya araçların fotoğraflarının çekilmesi.

c.)Şayet varsa olaya karışan  diğer araçların sürücülerinin adları,adresleri,iletişim numaraları,sürücü belgeleri mümkün olduğu takdirde Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortalarını sağlayan şirket adı ve police numaralarının temin edilmesi ( karşı aracın araç sigorta kağıdı fotokopisi ,ehliyet fotokopisi,araç fotoğrafları)

d.)Yukarıda a,b,c maddelerinde belirtilen söz konusu evrakların en geç 24 saat içerisinde KİRALAYAN'a teslimi sağlanmalıdır.

4.KİRACI,3.maddede belirtilen kaza evraklarının temini ve KİRALAYAN'a belirtilen sürede teslim edilmemesinden ötürü doğacak maddi-manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılamayı kabul eder.Aracın herhangi bir olay nedeniyle KİRACI'nın kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması durumunda geri alınmadığı için yapılacak her türlü girişime ilişkin yapılacak harcamalar KİRACI'ya aittir.Bu süre içinde geçecek günlerin kirası KİRACI tarafından KİRALAYAN'a ayrıca ödenir.

5.KİRACI,tarafından araç stepnesi tüm lastikleri araca ait belgeleri,aksesuar ve techizatıyla birlikte teslim aldığı gibi hasarsız,bakımlı ve çalışır olarak teslim aldığı KİRALAYAN ofisine ve şartnamenin 1.sayfasında belirtilen günde aide ve teslim edecektir.KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN'a başvuracak ve KİRALAYAN'ın onayını alacaktır. 1 günden sonraki gecikmelerde durum adli makamlara intikal ettirilerek KİRACI,ek sürücü ve kefil hakkında suç duyurusunda bulunulur.

6.KİRACI'nın bu şartnamenin hargangi bir maddesine uymaması, ödeme yapmaması özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde, KİRACI,KİRALAYAN'a bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır KİRACI aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar vede harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN,aracın geri alınması sırasında araçta bulunan nesne yada meddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.KİRACI,kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp cezai sorumluluk yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava,suçlama,şikayet ve zarardan ibra eder.

7.KİRACI,araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi,dağlık arazi,kum,bataklık,dere yatağı vs gibi)ve aracı amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda ve aşırı yük ile açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında,herhangi bir araç yada treyleri çekmekte veya itmekte gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde motorlu sporlarda (yarış,sürat tayini,ralli,sağlamlık ve hız denemeleri dahil)kısaca olağan dışı kullanılamaz.Aksi durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi halinde KİRALAYAN şartnameden doğan diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla şartnameyi tek taraflı fesih ederek araca medde 6'da belirtilen şartlarla el koyma ve bu nedenle meydana gelmiş veya gelebilecek zararları isteme hakkına sahiptir .

8.KİRALAYAN,kiraladığı aracı hiçbir şekilde TÜRKİYE sınırları dışına çıkartamaz .

9.KİRACI, bu şartname ile kiraladığı araçları hiçbir şekilde kiraya ve /veya para karşılığı bir başkasına kiralayamaz ,satamaz,ödünç kullandıramaz yada bunları yapma eylemine giremez .

10.KİRACI ,kiralamış olduğu aracın kayıp (hırsızlık)kaza,yangın ve ücüncü kişilere verebilecekleri tüm zararlar ile  ilgili önlemleri almayı (aracın emniyet altına alınması,rapor tutulması vs)tahhüt eder.

11.Söz konusu aracın Trafik Kanunu Zorunlu Mali  Sorumluluk sigortası KİRALAYAN tarafından yaptırılır. KİRACI kirası altındaki araç veya donanımıyla ilgili kaza ve hırsızlık durumunda aşağıda belirtilen koşullarda, kiralamış olduğu araçla ilgili kazaya karışan diğer araçlarla ilgili ve kaza sonucu üçüncü kişilerle ilgili oluşan her türlü kayıp hasar veya hırsızlığın sorumluluğunu ve bunlarla ilişkin,tazminatları karşılamayı kabul eder; aracı kullanan ehliyet sahibi kişi alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza raporuna kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar KİRACI'nın kazada asli kusur sahibi olması durumunda siğorta policesinde belirtilen teminat dışı zararlar'ın ortaya çıkması durumunda, trafik kaza raptının ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda TC. kanunlarına göre suç sayılan bir fiil araçla birlikteyken  ya da araç vasıtasıyla işlemleri halinde, araç anahtarı üzerinde olmak üzere gerekli emniyet tedbirleri alınmadan otoparkta veya başka bir yerde bırakılmışsa, araç kilitli olmamakla birlikte aracın ruhsatı üzerindeyken bırakılmış ve bu durumdayken çalınmış ve KİRALAYAN'a araç ruhsatını ve anahtarını teslim edemiyorsa, cam kırılması,lastik tamiri veya değişimi,radyo hırsızı,lastik hırsızlığı KİRACI tarafından ödenir. Her türlü hasar ve hırsızlık diğer koşullara bakılmaksızın KİRACI tarafından ödenir.

12.KİRACI, kira süresi içinde kiraladığı araçtan dolayı üçüncü kişilere karşı Trafik Sigortası Kapsam dışındaki maddi-manevi tüm sorumluluları kabul ederi

13.KİRALAYAN,KİRACI'nın kiraladığı aracın herhagi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya araçta bulunan kişi ve/veya mamul, ekipman,parça vb.nin herhagi bir sebeple göreceği hasar ve kayıplarla ilgili olarak veya KİRACI tarafından yada bırakılan herhagi bir mal yada eşyadan doğacak maddi-manevi kayıplardan, cezai sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz KİRACI kiraya vereni bahsedilen türde kayıp,ceza sorumluluk ya da hasar sonucu meydana gelelebilecek dava,suçlama şikayet ve zarardan ibra eder.

14.KİRALAYAN,aracın üretimini yapmadığından, aracın yada yedek parçalarını mekanik ve imalat hatası sanucunda meydana gelebilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder.

15.KİRACI,kiraladığı aracı nedeni ne olursa olsun satnamede gösterilen tarihten önce iade etme talebinde bulunamaz aksi durumda, sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan kira bedelini ödemeyi kabul eder.

16.KİRACI aracın kullanımından doğan her türlü akaryakıt,otoyol,köprü geçiş ücreti,tüm trafik cezaları,otopark ücretleri kira bedeliyle birlikte kiralama süresi boyunca oluşacak trafik cezaları,araç hasar sorumluluk bedeli  araç hırsızlık sorumluluk bedeli ,akaryakıt bedeli,şöför bedeli,köprü geçiş bedeli,gecikme cezai bedeli,tek yön ücreti,teslim alma ücreti,teslim etme ücreti,tazminat ve bu şartnameye göre ödenmesi gereken diğer tüm bedelleri ve aracın hatalı kullanımından dolayı ortaya çıkan her türlü tamirat,yenileme ve hasar sorumluluk bedellerini ödemeyi kabul eder.Aracın hatalı kullanımının tespitini KİRALAYAN tarafından aracın sürekli olarak servis bakımının yaptırıldığı teknik servis şirketi yapar .

17.KİRACI'nın tebliğ adresi bu şartnamenin 1.sayfasında belirtilen KİRACI adresi olup aksi yazılı olarak bildirilmedikce tebligat kanununun 35.maddesi uygulanır 

18.Bu uzun süreli kira şartnamesinde KİRACI 2918 sayılı yasanın 3.maddesi çerçevesinde işleten durumunda olup taraflar bu şartnameden doğan itilafların çözümünde sözleşme üzerinde yazan il mahkemelerini ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.

 

ANADOLU OTO KİRALAMA-Konya araç kiralama